Vårt nät

Sveriges största 4G-täckning

Fördelar

 • NÅR FLEST OCH LÄNGST I SVERIGE

  Net1 täcker 95% av Sveriges yta och 99,8% av Sveriges befolkning och 100 km ut i havet.

 • UNIK MED 450 MHz

  Net1 använder LTE med 5MHz bandbredd som innebär hastigheter upp till 30Mbit/s nerlänk och 8 Mbit/s upplänk. (Normalhastighet 3-8 Mbit/s).

 • TERACOMS INFRASTRUKTUR

  Net1 nyttjar i stor utsträckning Teracoms infrastruktur. Med Teracom som partner delar vi robusta master med bland annat SVT och Sveriges Radio.

 • ÖVERVAKAS DYGNET RUNT

  Vårt nät övervakas dygnet runt av en centralt belägen NOC.

 • ROBUST INFRASTRUKTUR

  Vid ett totalt strömavbrott täcker Net1 fortfarande stora delar av Sveriges yta med infrastruktur som har dieselgeneratorer för säker elförsörjning. Samtliga master har batteribackup för kortare avbrott (2-10h).

 • REDUNDANTA CENTRALNODER

  Från basstationerna leds kommunikationen till våra redundanta centralnoder via fiber eller radiolänk. Våra företagskunder kan koppla upp sig direkt mot våra centrala noder med fiber eller via säkra VPN-tunnlar över internet.

 

Våra nyckelleverantörer

Master, transmission, datorhallar och nätdrift.

Hårdvara och driftavtal av vår LTE-infrastruktur.

Redundant internettransmission och datorhallar.

Infrastruktur till våra tjänster.

Täckning

Net1 täcker 95% av Sveriges yta och 99,8% av Sveriges befolkning. Med våra kustnära master täcker vi även 100 km ut i havet.

Nätet är designat och uppbyggt för att täcka landsbygd, glest befolkade områden, men även storstäder. Genom att använda 450 MHz-bandet med dess unika egenskaper har Net1 störst yttäckning i Sverige.

Vi har ett renodlat 4G/LTE-nät i glesbygd och storstad, det gör att vi kan erbjuda god prestanda även där andra operatörers M2M-trafik sker via 2G/GPRS.

Som kund har du även fri roaming mellan Net1s nät i Danmark, Norge och Sverige.

Läs mer.

Nätstruktur

 LTE450 – Net1 använder LTE med 5MHz bandbredd som innebär hastigheter upp till 30Mbit/s nerlänk och 8 Mbit/s upplänk. (Normalhastighet 3-8 Mbit/s).

Med Teracom som partner delar vi robusta master med bland annat SVT och Sveriges Radio.

Med 450Mhz bandet tillsammans med våra högt placerade antenner i TV masterna är vår räckvidd upp till 100km ifrån våra master.

Vid ett totalt strömavbrott täcker Net1 fortfarande stora delar av Sveriges yta med infrastruktur som har dieselgeneratorer för säker elförsörjning. Samtliga master har batteribackup för kortare avbrott (2-10h).

Våra företagskunder kan koppla upp sig direkt mot våra centrala noder med fiber eller via säkra VPN-tunnlar över internet.

Robust och säkert

Net1 använder även Teracom som servicepartner. Servicepersonal är strategiskt utspridd på 54 platser runt om i hela Sverige för att säkerställa snabb felavhjälpning och högsta möjliga tjänstetillgänglighet.

Vårt nät övervakas alla dagar om året av en centralt belägen NOC.

Våra centrala noder är geografiskt redundanta och är belägna på säkerhetsklassade platser.

Varje basstation har extra kraftförsörjning som träder i kraft vid strömavbrott. Flera platser är utrustade med dieselaggregat istället för batterier.