Ring oss 0774 - 42 42 43

"Vi har något unikt”

Net1 är den enda operatör som ger alla i Sverige tillgång till bredband. Genom att använda 450 MHz-bandet med dess unika egenskaper har Net1 störst yttäckning i Sverige.

Med 4G-teknik får praktiskt taget alla i Sverige (99%) tillgång till bredband.

Att använda internet är inte en lyx utan ett måste. Det handlar om att vara en del av dagens samhälle. En klar majoritet av Svenska folket betraktar tillgång till bredband som en rättighet.

Regeringen har bland annat uttalat att ”Sveriges samlade nationella tillväxt är beroende av den tillväxt som skapas lokalt och regionalt. Konkurrenskraftiga regioner och individer är en förutsättning för ett konkurrenskraftigt Sverige".

En effektiv och säker infrastruktur för bredband främjar regional utveckling och bidrar till att skapa förutsättningar för hållbar tillväxt i hela landet. Det handlar alltså inte bara om att det ska finnas bredband i tätorter utan i hela landet och att det ska vara tillgängligt för alla.

Vi är inne i en stadig tillväxtfas och söker nya, unga talanger som kan hjälpa oss att fortsätta utvecklas. Är du intresserad, skicka din ansökan till rekrytering@net1.se

 Vi vill alltid bli ännu bättre!

 

Linus Jönsson

VD Net1

linus@net1.se